menu

Ποιοι είμαστε;

Το έργο CT4SilverCaregivers - Certified Training for Silver Caregivers - αναπτύσσεται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ (2020-2022) για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Η γήρανση θεωρείται σήμερα μείζον κοινωνικό και οικονομικό ζήτημα στην Ευρώπη. Οι επιπτώσεις της γήρανσης στη δομή της κατανάλωσης θα δημιουργήσουν διαρθρωτικές οικονομικές προκλήσεις.

Οι μελλοντικοί επαγγελματίες υγείας θα χρειαστούν διαφορετικές ικανότητες (δεξιότητες, γνώσεις και στάσεις) από τις σημερινές. Οι διευθυντές, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, οι επαγγελματίες υγείας και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα πρέπει να τις εντοπίσουν και να τις παρέχουν, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών δεξιοτήτων.

Για να επιτευχθεί αυτό, το έργο αυτό αναπτύσσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα σπουδών που αποτελείται από οκτώ ενότητες (αποτέλεσμα 1) σύμφωνα με την αγορά εργασίας και απευθύνεται τόσο σε επαγγελματίες υγείας και άτυπους παρόχους φροντίδας, όσο και σε εκπαιδευτικά ιδρύματα. Θα σχεδιαστεί επίσης μια εικονική αίθουσα διδασκαλίας που θα περιέχει κάθε ενότητα του προγράμματος και τη μεθοδολογία για την απόκτηση πιστοποίησης που θα αποδεικνύει ότι οι φροντιστές είναι πλήρως καταρτισμένοι για να ασκούν το έργο τους υποστηρίζοντας την ενεργό γήρανση στην "ασημένια" οικονομία.

Το CT4SilverCaregivers θα προωθήσει έτσι την ανταλλαγή γνώσεων, την αλληλεπίδραση μεταξύ των επαγγελματιών και την ανταλλαγή εμπειριών.

Επαρχιακό Συμβούλιο της Zamora (Ισπανία)

Η Diputación de Zamora είναι το όργανο που είναι υπεύθυνο για τη διακυβέρνηση της επαρχίας Zamora (Ισπανία), μιας από τις επαρχίες που πλήττονται περισσότερο από τη γήρανση και την ερήμωση. Νομοθετεί σε διάφορους τομείς της επικράτειας και επικεντρώνει τα έργα της στη γεωργία, την οικονομία, τις πόλεις, τον πολιτισμό, την εκπαίδευση, τον αθλητισμό και άλλους.

Πανεπιστήμιο της Αλμερίας (Ισπανία)

Το Πανεπιστήμιο της Αλμερίας είναι ένα από τα πιο δυναμικά πανεπιστήμια της Ισπανίας. Η έρευνα που διεξάγεται σε αυτό το ίδρυμα είναι από τις υψηλότερης ποιότητας στη χώρα. Η ερευνητική ομάδα HUM-498 επικεντρώνει το έργο της στους τομείς της ανάπτυξης, της εκπαίδευσης και της συμβουλευτικής, με έμφαση στις νέες ερευνητικές μεθόδους και στρατηγικές μάθησης, στα μοντέλα παρέμβασης και καθοδήγησης και στα προγράμματα ενεργού ζωής.

Υπεύθυνοι επικοινωνίας: liriareme@ual.es; jmaguilar@ual.es

Association de Gestion des Fonds Européens - AGFE (Γαλλία)

Μια πλατφόρμα για τη διαχείριση και το συντονισμό των δράσεων των συστημάτων των τοπικών φορέων, η AGFE - Association de Gestion des Fonds Européens (Ένωση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Ταμείων) - ενισχύει τη συνοχή και την αποτελεσματικότητα των διαφόρων δημόσιων παρεμβάσεων στον τομέα της κατάρτισης, της απασχόλησης και της ένταξης, συμπεριλαμβανομένης της συγκέντρωσης της χρηματοδοτικής στήριξης από τις τοπικές αρχές με το κράτος, με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και του Erasmus+.

Επικοινωνία: beatrice.martins@agfe95.eu

DAFNI Kentro Epaggelmatikis Katartisis - DAFNI KEK (Ελλάδα)

Το DAFNI KEK είναι ένα μη κερδοσκοπικό εκπαιδευτικό και ερευνητικό κέντρο. Με βάση τα άρθρα του επίσημου καταστατικού του DAFNI KEK: "Το αρχικό αντικείμενο του ιδρύματος ήταν ο σχεδιασμός και η παροχή μαθημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για ένα ευρύ φάσμα περιθωριοποιημένων ομάδων στο πλαίσιο χρηματοδότησης από την ΕΕ, κρατικής χρηματοδότησης ή ανεξάρτητα". Ο οργανισμός λειτουργεί σε τοπικό επίπεδο ως ανεξάρτητο κέντρο καινοτομίας και καθοδήγησης ζωής για ενήλικες με λιγότερες ευκαιρίες από ευρωπαϊκή άποψη. Ως μέλος της EAEA - Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εκπαίδευση Ενηλίκων, συμμετέχει σε διάφορες πρωτοβουλίες της ΕΕ σύμφωνα με τις βασικές τάσεις στη ζωή των ενηλίκων και τις ψηφιακές δεξιότητες. Η οργάνωση έχει στον πυρήνα της τις θεωρίες και τις εμπνεύσεις του Paolo Freire σχετικά με την καταπολέμηση της κοινωνικής αδικίας, σχετικά με το γεγονός ότι: "...δεν υπάρχει μετασχηματισμός χωρίς δράση".

Επικοινωνία: vasiliki@kekdafni.gr

Trebag (Ουγγαρία)

Η Trebag Intellectual Property and Project Manager Ltd είναι μια ιδιωτική ουγγρική εταιρεία και ένα ζωντανό εργαστήριο με ένα μεγάλο τοπικό και περιφερειακό δίκτυο μεταξύ ενδιαφερομένων και φορέων από τον επιχειρηματικό και εκπαιδευτικό κόσμο. Βρίσκεται στην περιοχή της Βουδαπέστης, Ουγγαρία. Ο κύριος τομέας δραστηριότητάς του είναι η Ε&Α&Α, η έρευνα και η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και η προώθηση της οικοδόμησης της κοινότητας και της εκπαίδευσης προς όφελος των τοπικών και περιφερειακών κοινοτήτων.

Επικοινωνία: andrea.kovesd@trebag.hu

Πολυτεχνείο του Castelo Branco (Πορτογαλία)

Το Instituto Politécnico de Castelo Branco Interdisciplinary Research Unit - On the Construction of Functional Communities in Ageing - Age.Comm, είναι μια μονάδα Ε&Α&I του Πολυτεχνείου του Castelo Branco (Πορτογαλία). Η αποστολή του Age.Comm είναι η κατανόηση του φαινομένου της γήρανσης του πληθυσμού, και ειδικότερα η ανάλυση του τρόπου με τον οποίο οι κοινότητες στις ηλικιωμένες περιοχές της πορτογαλικής ενδοχώρας αντιμετωπίζουν τις διαδικασίες γήρανσης, προκειμένου να συμβάλει στην ανάπτυξη λειτουργικών κοινοτήτων μέσω της παραγωγής και διάδοσης γνώσεων που υποστηρίζουν τον καθορισμό στρατηγικών που επιτρέπουν την ευημερία και την αυτονομία των ηλικιωμένων, την ενσωμάτωση και τη συμμετοχή τους στην τοπική ζωή και την ανάπτυξη των περιοχών.

Rural Hub (Ιρλανδία)

Το Rural Hub είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση με έδρα το Κάβαν της Ιρλανδίας. Ειδικεύεται στην εκπαιδευτική καινοτομία και τις ψηφιακές δεξιότητες για να προσεγγίσει ομάδες όπως περιθωριοποιημένοι μαθητές, κοινωνικά αποκλεισμένοι νέοι, ηλικιωμένοι και μετανάστες, μεταξύ άλλων. Αναπτύσσει υλικό ηλεκτρονικής μάθησης για την κάλυψη των σημερινών και μελλοντικών αναγκών των κατοίκων της υπαίθρου σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Επαρχιακό Συμβούλιο της Zamora Επαρχιακό Συμβούλιο της Zamora
Ποιοι είμαστε; Ποιοι είμαστε;
The Rural Hub The Rural Hub
Ποιοι είμαστε; Ποιοι είμαστε;
Ποιοι είμαστε; Ποιοι είμαστε;
Πανεπιστήμιο της Αλμερίας Πανεπιστήμιο της Αλμερίας
Project number: 2020-1-ES01-KA202-081989
UE

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

SEPIE - Erasmus+